Mashrabiya House
AUGUST_200
Senan Abdelqader Architects